ACUDIM es troba compromesa amb la societat per a dur a terme la seua labor de manera ètica i transparent. Per això, qualsevol persona pot consultar els Estatuts, la Memòria Anual, l’Informe econòmic, les subvencions concedides i altres documents jurídics als que la associació es regula.