NOSALTRES

La nostra història com a Associació es remunta al 26 de febrer de 1981, quan aquesta va ser registrada amb el nom Associació Social, Cultural i Esportiva-Unió de Minusvàlids Físics, Psíquics i Sensorials de Vila-real- i posteriorment el 7 d’agost de 1996 es va aprovar Estatutàriament amb el nom de: ASSOCIACIÓ COL·LECTIU-UNIÓ D’INTEGRACIÓ Al MINUSVÀLID “ACUDIM” de VILA-REAL, amb la seva posterior modificació de la paraula “minusvàlid” per “discapacitat”. Així, segons resen els nous estatuts de l’Associació es denomina: ASSOCIACIÓ COL·LECTIU-UNIÓ D’INTEGRACIÓ Al DISCAPACITAT.

Al mateix temps, la Junta Directiva de la nostra Associació va voler fer un pas més i després de presentar tota la documentació requerida, va ser declarada Entitat d’Utilitat Pública el dia 2 de desembre de 2009.

ACUDIM va néixer per la necessitat social d’integrar totalment a les persones amb diferents discapacitats en el seu entorn social, laboral, educatiu, familiar… Un lloc on acudir i poder rebre tota la informació adequada dels drets i obligacions de les persones amb diversitat funcional, un grup de pressió on es pugui reivindicar segons llei.
És una Associació sense ànim de lucre, integrada per persones amb discapacitat física i orgànica majoritàriament i algunes persones amb discapacitat intel·lectual i sensorial i amics col·laboradors, que de manera desinteressada busquen a donar als seus associats i a totes les persones amb diferents discapacitats en general, els mitjans més adequats per a tenir una vida més normalitzada i un respecte i consecució d’uns drets humans bàsics. Lluita per l’eliminació de barreres arquitectòniques i socials tant a la nostra ciutat, com en moltes poblacions de la Comunitat Valenciana, tot això per la Integració total de les Persones amb diferents Discapacitats, la millora de qualitat de vida d’aquest col·lectiu de persones els seus familiars i entorn més pròxim. Reivindicacions i el compliment de la Llei.
En aquests moments la nostra associació compta amb 219 socis numèrics i/o col·laboradors i esperem que aquest número s’incrementi per a fomentar la participació ciutadana i sobretot la participació de persones amb diversitat funcional. 

L’associació realitza la majoria de les seves activitats en l’àmbit territorial de Vila-real, encara que solem desplaçar-nos per moltes poblacions de la nostra província, comunitat, sobretot per a realitzar les Campanyes de Sensibilització i Mentalització de les Barreres Arquitectòniques i Socials que envolten el nostre entorn. En els instituts, col·legis, universitats, sobre l’entorn urbà que ens envolta, el dia a dia, i en la mateixa seu de l’Associació. 

Estem integrats amb la nostra col·laboració, a programes de millora de la qualitat de vida amb diverses Associacions com és: Hospital la Plana, Setmana de la Salut, Ortopèdies, Setmanes de la Solidaritat i el Voluntariat, Campanyes al medi ambient, etc.

Skip to content