CURSO: MONITOR/AR COMEDOR ESCOLAR

CURS: MONITOR/A MENJADOR ESCOLAR - APRENDRAN A ATENDRE LES NECESSITATS DE L'ALUMNAT, A CREAR UN AMBIENT ÒPTIM, A INCULCAR VALORS DE RESPECTE I CONEIXEMENTS BASATS EN LA CULTURA DELS ALIMENTS I ELS HÀBITS SALUDABLES. - DESTINAT A PERSONES PARTICIPANTS DEL PROGRAMA ITINERARIS LABORALS INSCRIPCIONS EN ACUDIM

CURSO: MONITOR/AR COMEDOR ESCOLAR -APRENDERÁN A ATENDER LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO, CREAR UN AMBIENTE ÓPTIMO. INCULCAR VALORES DE RESPETO Y, CONOCIMIENTOS BASADOS EN LA CULTURA DE LAOS ALIMENTOS Y LOS HÁBITOS SALUDABLES. -DESTINADO A PERSONAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA ITINERARIOS LABORALES. INSCRIPCIONES EN ACUDIM.

Ves al contingut