TALLER FORMACIÓ EN VOLUNTARIAT

Vols formar-te en voluntariat?

Saps que significa ser "persona voluntària"? Vols aprendre eines i tècniques per a créixer com a persona? Quines habilitats haig de tenir per a ajudar als altres?

A P U N T A ´T

T'esperem!
Renato Brancati GVA Igualtat i Polítiques Inclusives Associació.ACUDIM #ODS #AccionsDInclusió #AccionsFormatives #TrebaEnRed #ReduccióDeLesDesigualtats

¿Quieres formarte en voluntariado?
¿Sabes que significa ser "persona voluntaria"? ¿Quieres aprender herramientas y técnicas para crecer como persona? ¿Qué habilidades tengo que tener para ayudar a los demás?

A P Ú N T A T E

¡Te esperamos!
Renato Brancati GVA Igualtat i Polítiques Inclusives Asociación.ACUDIM #ODS #AccionesDeInclusión #AccionesFormativas #TrabajoEnRed #ReducciónDeLasDesigualdades

Skip to content