TALLER DE DEFENSA PERSONAL PER A DONES

Queda MOLT poc per a començar una altra edició del Taller:
DEFENSA PERSONAL PER A DONES.

Encara no t'has apuntat?
Contacta amb nosaltres.
Prioritat: Persones associades i persones amb diversitat funcional.

Queda MUY poco para comenzar otra edición del Taller:
DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES.

¿Aún no te has apuntado?
Contacta con nosotras.
Prioridad: Personas asociadas y personas con diversidad funcional.

Skip to content