Superant barreres 3.0.

Superant barreres 3.0. Sense límits, per a les persones amb diversitat funcional Ampliem un dia més! Requisits: Persones amb diversitat funcional que residisquen a la localitat de Borriana. Pertanyents i/o col·laboradors de l'Associació ACUDIM. Casa de Cultura - Aula d'informàtica

superando barreras 3.0. sin límites, para las personas con diversidad funcional ¡ Ampliamos un día más ! Requisitos: Personas con diversidad funcional que residan en la localidad de Burriana. Pertenecientes y/o colaboradoras de la Asociación ACUDIM. Casa de Cultura - Aula de informática

Skip to content