TALLER D´ APODERAMENT I SUPORT MUTU

Els dies 26 i 27 de Setembre,
realitzarem un taller d'Apoderament i Suport Mutu,
de la mà de Renato Brancati, expert en apoderament i suport emocional. Són activitats que fomenten el benestar psicològic, ajuda a conéixer-nos millor i a saber portar, amb actitud positiva,
les dificultats a les quals ens enfrontem en el nostre dia a dia.
Us esperem!
Ja sabeu... PRÈVIA INSCRIPCIÓ i es donarà prioritat a les persones associades, en primer lloc. Seguidament, a les persones amb discapacitat.!
GVASanitat#GVAServeisSocials,IgualtatiHabitatge
#AssociaciódeTècnicsiTècniquesdelaMediació

Los días 26 y 27 de Septiembre
realizaremos un taller de Empoderamiento y Apoyo Mutuo,
de la mano de Renato Brancati, experto en empoderamiento y apoyo emocional.
Son actividades que fomentan el bienestar psicológico,
ayuda a conocernos mejor y a saber llevar,
con actitud positiva, las dificultades a las que nos enfrentamos en nuestro día a día.
¡Os esperamos!
¡Ya sabéis... PREVIA INSCRIPCIÓN y se dará prioridad a las personas asociadas, en primer lugar.
Seguidamente, a las personas con discapacidad.
!
GVA Sanitat#GVAServeisSocials,IgualtatiHabitatge
#AsociacióndeTécnicosyTécnicasdelaMediación

Ir al contenido