EL ARTE DE LA INCLUSION

El dia 27 pintarem un mural inclusiu

V E N I P A R T I C I P A !

Prioritari: persones associades i persones amb discapacitat.

GVA Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Associació ACUDIM

El día 27 pintaremos un mural inclusivo

¡ V E N Y P A R T I C I P A !

Prioritario: personas asociadas y personas con discapacidad.

GVA Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Asociación ACUDIM

Ir al contenido